Thông tin tuyển sinh Đại học 2023

0
668

Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến thông tin tuyển sinh các ngành học và các phương thức tuyển sinh năm 2023.
Thông tin tuyển sinh năm 2023 như sau:

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông:

Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Ngành Kỹ thuật Máy tính:

Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Kỹ thuật Máy tính

Ngành Kỹ thuật Robot:

Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Kỹ thuật Robot

 

Các sĩ tử nhớ chú ý theo dõi fanpage và website để nhanh chóng cập nhập thông tin.

Fanpage: https://www.facebook.com/fet.uet

Website: https://fet.uet.vnu.edu.vn/