Phòng thực tập Điện tử – Viễn thông

0
2599

Giới thiệu chung

Phòng Thực tập Điện tử – Viễn thông có nhiệm vụ đảm bảo điều kiện và tổ chức, giảng dạy các môn thực hành từ cơ sở ngành đến chuyên sâu cho các chương trình đào tạo thuộc khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, bao gồm:

  • Phòng Thực tập Kỹ thuật Điện tử tương tự: cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về các mạch điện tử sử dụng các cấu kiện điện tử, các linh kiện bán dẫn và vi mạch thông dụng như diode, transistor BJT/FET, Thyristor, Triac, Khuếch đại thuật toán,…; kỹ năng thực nghiệm, đo lường, phân tích, thiết kế các mạch điện tử tương tự.
  • Phòng Thực tập Kỹ thuật Điện tử Số: cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về kỹ thuật xung số; kỹ năng thực nghiệm, đo lường, phân tích, thiết kế các mạch điện tử số như mã hóa và giải mã, sơ đồ logic toán học, các bộ hợp kênh và phân kênh, các bộ trigger, bộ đếm, bộ ghi, các bộ so sánh và tương đồng, bộ nhớ bán dẫn, các bộ biến đổi DAC, FVC, VFC.
  • Phòng Thực tập Kỹ thuật Ghép nối máy tính: cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng lập trình ghép nối máy tính; kỹ năng phân tích, thiết kế, thực thi các hệ thống đo lường, điều khiển số dựa vào máy tính.
  • Phòng thực tập Chuyên đề: cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực nhiệm các chuyên đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực điện tử – viễn thông như: các kỹ thuật điều chế gồm điều chế số (ASK, FSK, PSK, QPSK), điều chế xung (PAM, PWM, PPM), điều chế xung mã PCM, điều chế Delta, điều chế tương tự (AM, FM); Các kỹ thuật điều khiển PID; Kỹ thuật đo lường-cảm biến; Kỹ thuật PLC,…

Cán bộ của Phòng:

  1. TS. Phạm Duy Hưng – Trưởng phòng
  2. ThS. Chu Thị Phương Dung
  3. ThS. Trần Như Chí
  4. ThS. Nguyễn Thu Hằng
  5. HVCH. Phạm Quang Hùng