Ban chấp hành công đoàn khối Điện tử Viễn thông

0
794

Khối Công đoàn Điện tử Viễn thông bao gồm các đơn vị Khoa Điện tử Viễn thông, Trung tâm nghiên cứu Điện tử Viễn thông.

Ban chấp hành Công đoàn lâm thời

Phó Chủ tịch

 

ThS. Trần Hải Yến

 Chủ tịch

 

ThS. Phạm Đình Tuân

Ủy viên

 

TS. Lâm Sinh Công