Sứ mạng và Tầm nhìn

0
1602

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính, và Kỹ thuật Robot trình độ Đại học và Sau Đại học; nghiên cứu phát triển và ứng dụng Khoa học – Công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính và Robot; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2035

Khoa Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu trong cả nước về Công nghệ và Kỹ thuật với trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trên thế giới. Khoa tiếp tục phát triển theo định hướng nghiên cứu, trong đó các ngành đào tạo được kiểm định ABET.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here