Cơ cấu tổ chức Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính
English

Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và chuyên ngành Điện tử – Viễn thông thuộc các bậc Đại học và Sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh) và các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh …

Đọc tiếp »