Cơ cấu tổ chức Bộ môn Hệ thống viễn thông
English

Bộ môn Hệ thống viễn thông

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và chuyên ngành Điện tử – Viễn thông thuộc các bậc Đại học và Sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh); tham gia các hoạt động …

Đọc tiếp »