Ban Chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

0
2149
Thời kỳ Ban Chủ nhiệm Khoa Đơn vị
1996 – 1998
 • PGS.TS Nguyễn Hữu Xí: Chủ nhiệm Khoa
 • PGS.TS Nguyễn Viết Kính: Phó Chủ nhiệm
Khoa Công nghệ Điện tử Viễn thông, ĐHKHTN

 

1998 – 1999
 • PGS.TS Nguyễn Viết Kính: Chủ nhiệm Khoa
 • PGS. TS Vũ Như Cương: Phó Chủ nhiệm Khoa
 • ThS Trần Quang Vinh: Phó Chủ nhiệm Khoa
Khoa Công nghệ Điện tử Viễn thông, ĐHKHTN

 

2004 – 2008
 • GS.TSKH Nguyễn Phú Thùy: Chủ nhiệm Khoa
 • PGS.TS Trịnh Anh Vũ: Phó Chủ nhiệm Khoa
 • ThS Chử Văn An: Phó Chủ nhiệm Khoa
Khoa Điện tử – Viễn thông, Đại học Công nghệ
2008 – 2010
 • PGS.TS Trịnh Anh Vũ: Chủ nhiệm Khoa
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn: Phó Chủ nhiệm Khoa
 • GS.TS Chử Đức Trình: Phó Chủ nhiệm Khoa
Khoa Điện tử – Viễn thông, Đại học Công nghệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here