Cơ cấu tổ chức Bộ môn Thông tin vô tuyến
English

Bộ môn Thông tin vô tuyến

Về giảng dậy, bộ môn thông tin vô tuyến phụ trách các môn học lien quan đế lý thuyết truyền dẫn, lý thuyết anten, thông tin di động và mạng vô tuyến. Các môn giảng dậy bao gồm: Trường điện từ và truyền song (ĐH), Kỹ thuật Siêu cao tần (ĐH), Thông tin số (ĐH …

Đọc tiếp »