TS. Lê Trần Mạnh

0
27

Email: manhlt@vnu.edu.vn, Office: 204 – G2

TS. Lê Trần Mạnh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2015 và tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Trường Kỹ thuật Điện, Đại học Ulsan, Hàn Quốc năm 2022. Hiện nay TS. Mạnh đang là giảng viên tại Bộ môn Thông tin Vô tuyến, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ.

Các môn học giảng dạy:

  • Truyền thông
  • Truyền thông số và mã hóa
  • Tín hiệu và hệ thống

Nghiên cứu khoa học:

TS. Lê Trần Mạnh đã công bố khoảng 20 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus, hội nghị quốc tế và tham gia với vai trò là reviewer cho các tạp chí của nhà xuất bản IEEE, OSA. Lĩnh vực nghiên cứu chính của TS. Mạnh là truyền thông 5G, truyền thông ánh sáng khả kiến; xử lý tín hiệu và tối ưu hóa.