Cơ cấu tổ chức Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống
English

Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi cơ hệ thống

Bộ môn MEMS đảm nhận các môn học liên quân đến các hệ vi cơ điện tử và ứng dụng. Bên cạnh công tác giảng dậy và nghiên cứu, bộ môn còn thiết kế, chế tạo và ứng dụng các hệ vi cơ và hệ thông nhúng.
Hướng nghiên cứu chính của …

Đọc tiếp »