Cơ cấu tổ chức Phòng thí nghiệm Tín hiệu và hệ thống
English

Phòng Thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống

Phòng Thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống trực thuộc Khoa Điện tử – Viễn thông, có nhiệm vụ nâng cấp, phát triển, quảng bá và áp dụng kiến thức trong lĩnh vực xử lý thông tin thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo đại học, nhằm đáp ứng …

Đọc tiếp »