Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mã nhóm ngành: CN9 Chỉ tiêu xét tuyển: 150 Thời gian đào tạo: 4 năm Bằng: Cử nhân Chất lượng cao Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông đào tạo các kiến thức công nghệ tiên tiến để thiết kế, chế tạo và quản lý các hệ thống thiết bị điện tử, … Continue reading Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông