Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Kỹ thuật Máy tính

Mã nhóm ngành: CN2 Chỉ tiêu xét tuyển: 100 Thời gian đào tạo: 4.5 năm Bằng: Kỹ sư Chương trình Kỹ thuật máy tính là chương trình mang tính liên ngành cao, giữa hai chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện tử và Công nghệ thông tin được thiết kế và triển khai đào tạo … Continue reading Thông tin tuyển sinh 2023: Ngành Kỹ thuật Máy tính