Tuyển dụng kỹ sư IT, lập trình; Kỹ sư điện, điện tử; Kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

0
136
KỸ SƯ IT, LẬP TRÌNH
Số lượng: 06 Nam (25 – 40 tuổi)
Địa điểm làm việc: Trên toàn Nhật Bản
Mô tả công việc: KỸ SƯ HỆ THỐNG/LẬP TRÌNH (Phát triển hệ thống WEB/IT, Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh, Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết, Lập trình, Test)
Thông tin chi tiết tại: https://bom.so/0uQ4wl
KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Số lượng: 06 Nam (25 – 40 tuổi)
Địa điểm làm việc: Trên toàn Nhật Bản
Mô tả công việc: PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ MẠCH (Thiết kế mạch điện/điện tử/mạch nguồn, đánh giá điện)
Thông tin chi tiết tại: https://bom.so/3b6fQs
KỸ SƯ CƠ KHÍ
Số lượng: 06 Nam (25 – 40 tuổi)
Địa điểm làm việc: Trên toàn Nhật Bản
Mô tả công việc: Thiết kế tivi, thiết kế robot công nghiệp, thiết kế linh kiện cho xe ô tô điện
Thông tin chi tiết tại: https://bom.so/dpND2B