Workshop “Tăng cường hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế”

0
402

Nhằm tạo diễn đàn để các cán bộ trong Khoa có thể trao đổi, chia sẻ các định hướng nghiên cứu, tăng cường hợp tác, hướng tới các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính chiều sâu và các công bố khoa học chất lượng trong Khoa, Khoa ĐTVT tổ chức buổi workshop với chủ đề: “Tăng cường Hợp tác Nghiên cứu và Công bố quốc tế”  với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian:  9:00 Thứ Sáu, ngày 17/06/2022

Địa điểm: Phòng 212E3

Trân trọng kính mời các thầy cô, NCS, HVCH, quan tâm tham dự.

Một số thông tin các diễn giả tại workshop như sau:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VNPT SAMSUNG SAMSUNG DISPLAY Stwar viettel MCNEX® VHT CAMMSYS FET WORKSHOP TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CԔNG BỐ QUỐC TẾ DIỄN GIẢ PSG.TS. Mai Anh Tuấn TS. Phùng Mạnh Dương TS. Lê Trần Mạnh TS. Hoàng Gia Hưng TS. Nguyán Đăng Phú TS. Phạm Đức Quang Đại diện đối tác doanh nghiệp Thời gian: 9h00, ngày 17/6/2022 (thứ Sáu) Địa điểm: Phòng 212 tòa e3, Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'senior lecturer VNU University of Engineering Assoc.Professor Anh Tuan Mai and Technology, has worked for Hanoi University of Science and Technology for almost 18 years till 2017 He's spent almost years the director of the Microfabrication Laboratory and Pilot Plant Hoa Lac High-Tech Park (MPH) and Vice-Director of NACENTECH Technology and Business Incubator Center. He also works senior industrial consultant and an expert Vietnam Industrial Agency (VIA) with focus support the local companies (mechanical, electronics and automobile to take part n the supply chain worldwide. = 0 DIỄN GIẢ PGS. TS. Mai Anh Tuấn'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Dr. Manh Le Tran received the B. Eng Degree in Electronics and Communications Engineering from Posts and Telecommunications Institute Technology Hanoi 2015 and the degree Electrical Engineering from University Ulsan, Korea 2022 From 2015 2016, he worked mobile engineer Viettel Global JSC and Viettel Network, Viettel Group. He currently working lecturer University Engineering and Technology VNU Hanoi. His research interests include next-generation communications, cooperative communications, visible light communication, and machine learning. DIỄN GIẢ TS. Lê Trần Mạnh'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản