Workshop “Tăng cường hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế”

0
403
Vào thứ sáu ngày 17/06/2022, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức Workshop “Tăng cường hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế”. Workshop có sự tham dự của các đối tác doanh nghiệp và các giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa, các nghiên cứu sinh, học viên cao học.
Tại buổi workshop, các diễn giả đã chia sẻ những định hướng nghiên cứu tiềm năng, những kết quả nghiên cứu đã đạt được nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế giữa các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và doanh nghiệp.
Dưới đây là một số hình tại workshop:
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Current esearch topics Using multiple UAVs/drones for Infrastructure monitoring and inspection Search and rescue Smart Agriculture Mc SAMU CAMMSY SAMSUNG wo TĂNG NGHIÊN CỨU'
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Vietnam Universit Faculty Electronics and Hanoi Technology Research on Visible Light Communication Presented by Manh e-Tran FET June 2022 ĐƠN ĐỐIT DOANH 0"0 ICNEX SAMSUNG CAMMSYS viettel WORK SHOP TĂNG CƯỜNG HƠD TÁC NGHIÊN CỨU'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VNU ỨNG DUNG CẢM BIÊN TRỞ KHÁNG VÀ CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA TRONG Y SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM NGUYÊNĐĂNG KHOAĐIEN VIÊN THÔNG NGHỆ GIAHANÃI VUnerstyEnghengano and Technology University'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Xử lý thông tin quang và ứng dụng Phạm Đức Quang 17/06/2022 SAMSUNG CAM W TĂNC NGHIÊN'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà