Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019

0
610

Căn cứ Công văn số 5139/BYT-TCCB ngày 03/09/2019 của Bộ Y tế về việc xét tuyển viên chức theo kế hoạch năm 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-CĐTTB ngày 29/08/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức xét tuyển. Trường thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

 1. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN
Stt Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng
1. Giảng viên thiết bị Y tế

(Mã số 2.9)

05
2. Kỹ thuật viên

(Mã số 2.10)

01
 1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

       1.1 Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện sau:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

 1.     e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2.     f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

     1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 1.    a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2.    b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.1 Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức

2.1 Đăng ký dự tuyển vào vị trí Giảng viên thiết bị Y tế

 1.      a) Có bằng Đại học trở lên nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – viễn thông hoặc sư phạm kỹ thuật nhóm ngành trên;
 2.     b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 3.    c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 4.     d) Có năng lực sư phạm.

      2.2 Đăng ký dự tuyển vào vị trí Kỹ thuật viên

 1.      a) Tốt nghiệp Cao đẳng nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – viễn thông;
 2.     b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 3.   c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

      III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu Phiếu ban hành tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại website của Trường (thietbiyte.edu.vn).

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG
 2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019, thời gian từ 08 giờ đến 16 giờ vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6).
 3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế, điện thoại 0243.8525061.
 4. Phí tuyển dụng:500.000đ/thí sinh theo quy định Thông tư số228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

     Lưu ý: chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (quy định tại mục III) có ghi đầy đủ các thông tin và do người đăng ký dự tuyển nộp, kèm 2 ảnh 4×6, 2 phong bì có dán tem ghi cụ thể tên và địa chỉ người nhận; mỗi người chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển và không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không trúng tuyển.

 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
 2. Xét tuyển vòng 1:Xét Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian dự kiến từ ngày 28/10/2019 – 31/10/2019.
 3. Xét tuyển vòng 2:Thi chuyên môn nghiệp vụ và chuyên ngành bằng hình thức thực hành (thang điểm 100), thời gian dự kiến ngày 22/11/2019.

Nội dung: Thí sinh thực hành theo yêu cầu Đề thi của vị trí dự tuyển.

 1. Địa điểm xét tuyển:tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế, địa chỉ số 1 ngõ 89, phố Lương Định Của, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here