Trần Thanh Hằng

0
1230

CN. Trần Thanh Hằng sinh năm 1998 tại Hà Nội, Việt Nam. Hiện là giảng viên tạo nguồn khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. CN. Trần Thanh Hằng theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chương trình Chất lượng cao khóa K61 (2016-2020) và nhận bằng cử nhân tháng 6/2020, hiện đang theo học thạc sỹ tại trường Đại học Công nghệ ngành Kỹ thuật điện tử.

Các môn học giảng dạy

Thực tập Điện tử tương tự

Thực tập Điện tử số

Thực tập Kỹ thuật điện tử

Thực hành Kỹ thuật điện và điện tử

Thực hành Cơ sở đo lường và điều kiện số

Thực hành Nhập môn lập trình

Hướng nghiên cứu chính:

Micro-Electro-Mechanical System.

 Danh mục các công trình khoa học đã công bố

Báo cáo hội nghị quốc tế       

  1. Do Quang, T. V. Quoc, C. N. Nhu, H. N. Thu, and H. T. Thanh, T. B. Thanh, T. C. Duc “Development of A Flow Focusing Droplet Generation Microfluidic System Based On Rapid Prototyping Technique,” in The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application – IWNA 2019, 2019, no. November, pp. 327–331.

Bài báo tạp chí ISI     

Loc Pham Xuan, Loc Do Quang, Tuan Vu Quoc, Cuong Nguyen Nhu, Hang Nguyen Thu, Hang Tran Thanh, An Nguyen Ngoc, Tung Thanh Bui, Trinh Chu Duc, “Development of a microfluidic flow-focusing droplet generating device utilizing rapid prototyping technique” – International Journal of Nanotechnology (ISI indexed), accepted.

Giải thưởng

Đạt giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa năm 2019.

Đạt giải Ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

Đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa năm 2020.

Đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020

Đạt giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG năm 2020

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ