Tổng công ty mạng lưới Viettel tuyển dụng thực tập sinh ngành CNTT, ĐTVT

0
1604

Tổng Công ty mạng lưới Viettel đang mở đợt tuyển dụng số lượng lớn thực tập sinh của ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

  1. Ngành Công Nghệ thông tin

– Kỹ sư dữ liệu lớn (Big Data Engineer): https://bit.ly/van_hanh_khai_thac_Big_Data

– Kỹ sư giải pháp kiến trúc Cloud: https://bit.ly/Giai_phap_kien_truc_cloud

– Kỹ sư IP: https://bit.ly/__IP

– Kỹ sư phát triển phần mềm: https://bit.ly/Phat_trien_phan_mem

– Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu (DBA): https://bit.ly/Quan_tri_co_so_du_lieu

– Kỹ sư vận hành khai thác Big Data: https://bit.ly/van_hanh_khai_thac_Big_Data

– Kỹ sư VHKT hệ thống CNTT, viễn thông (truyền dẫn quang, IP, mạng di động, truyền hình): https://bit.ly/He_thong_CNTT

  1. Ngành Điện tử viễn thông

– Kỹ sư thiết kế cơ điện (DS): https://bit.ly/Ky_su_co_dien

– Kỹ sư Thiết kế triển khai giải pháp mạng IP (DS): https://bit.ly/Thiet_ke_giai_phap_mang

– Kỹ sư Thiết kế triển khai mạng lõi (DS): https://bit.ly/Thiet_ke_mang_loi_DS

– Kỹ sư thiết kế triển khai truyền hình DS: https://bit.ly/Ky_su_thiet_ke_trien_khai_truyen_hinh

– Kỹ sư Tối ưu vô tuyến mạng 2G, 3G, 4G: https://bit.ly/Toi_uu_vo_tuyen_mang

  1. Yêu cầu chung
  • Đang học đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT và CNTT.
  • Điểm GPA/CPA trung bình đạt 2.5 trở lên.
  1. Quyền lợi
  • Lương thực tập lên đến 5.000.000 VNĐ/1 tháng.
  • Trợ cấp ăn trưa.
  1. Hồ sơ ứng tuyển Thực tập sinh
  • Ứng viên gửi CV ứng tuyển theo đường link tương ứng với từng vị trí ở trên.