Thư mời nộp bài: Hội nghị quốc gia lần thứ XXIV về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin

0
528

Kính gửi các Thầy/Cô, nhà Khoa học,

Thay mặt Ban tổ chức hội nghi xin được trân trọng kính gửi quý Thầy/cô và các nhà Khoa học Thư mời Nộp bài và Tham dự Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT)

Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2021 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về Make in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo. Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn theo như thư đính kèm (pdf).

 Thời gian tổ chức: 18/12/2021

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

Thông tin thêm tại: https://rev-ecit.vn/

Bài được đăng trong kỷ yếu Hội nghị có mã số xuất bản ISBN có thể được tính đến 0,5 điểm theo danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa

CÁC MỐC THỜI GIAN

  • Hạn nộp: 30/09/2021
  • Hạn thông báo kết quả:  05/11/2021
  • Hạn nộp bản in:  12/11/2021
  • Ngày hội thảo: 18/12/2021

Thông tin liên hệ

  1. Hoàng Văn Xiêm
  • Email: xiemhoang@vnu.edu.vn
  • Mobile: 0378608113

Thumoinopbai_REV_ECIT_2021