Seminar về Chuẩn đoán y sinh và các thiết bị chẩn đoán

0
354

Thời gian: 15h00 – 18h30, Thứ Sáu ngày 25/6/2021

Địa điểm: Phòng 210, Nhà E3.

Thông tin về buổi Seminar như sau:

  1. Giới thiệu về Học viện công nghệ Ấn Độ Bombay(IIT) – Indian Institute of Technology Bombay(IIT Bombay), India (https://www.iitb.ac.in/)

– Là một học viện công lập tại Mumbai, Học viện Công nghệ Ấn Độ Bombay là trường đào tạo giáo dục bậc cao tốt nhất toàn Ấn Độ.

– Học viện công nghệ Ấn Độ Bombay (IIT) đứng thứ 3 trong số các trường kĩ thuật vào năm 2012 và đã vươn lên đứng đầu tất cả các trường hệ đại học (ĐH) năm 2014 (xếp hạng bởi Outlook India và 4ICU).

  1. Thông tin về tổ chức của buổi semina trong file gửi kèm

– Phương thức tham gia: Trực tuyến và trực tiếp

(1) Trực tuyến: tập trung tại đầu cầu trực tuyến ở phòng 210, Nhà E3 – trường Đại học Công nghệ

(2) Hoặc, trực tiếp: đăng nhập link sử dụng nền tảng Cisco Webex với thông tin cụ thể là:

IIT Bombay (IITB), India & Vietnam National University (VNU), Hanoi – Workshop
Hosted by International Relations IITB

https://kaksha.webex.com/kaksha/j.php?MTID=m35285f8b3502a01b5310cfac053fb268

Friday, Jun 25, 2021 2:00 pm | 4 hours | (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
Meeting number: 184 566 7013
Password: wZpdXsgK836

Join by video system
Dial 1845667013@kaksha.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll
Access code: 184 566 7013