Phạm Xuân Lộc

0
851

Email: xuanloc97ars@vnu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

+ 2015-2017: Khoa ĐTVT, trường ĐHCN (UET-VNU)

+ 2017-2019: Nghiên cứu về IC design, khoa kĩ thuật máy tính, trường ĐH Aizu, Nhật Bản

+ 2019-nay: Công tác tại bộ môn MEMS, khoa ĐTVT, trường ĐHCN (UET-VNU)

Lĩnh vực nghiên cứu về trước: IC design, nhúng

Lĩnh vực nghiên cứu đang hướng đến: Xử lí ảnh