Phạm Ngọc Thảo

0
2249

 

TS. Phạm Ngọc Thảo tốt nghiệp tiến sỹ tại trường Đại học Tohoku, Nhật Bản vào năm 2019 trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển hệ thống vi cơ điện tử (MEMS). TS. Phạm Ngọc Thảo hiện là thành viên trong nhóm nghiên cứu BioMEMS, thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, trường ĐHCN, ĐHQGHN.

Các môn học giảng dạy

Linh kiện điện tử

MEMS sinh hoc va cac thiet bi y sinh

Cơ sở điện sinh học

Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử

Thực tập Kỹ thuật điện tử

Hướng nghiên cứu chính:

Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS)

Vi đầu dò siêu âm áp điện (pMUT) và ứng dụng BioMEMS

Một số công trình khoa học nội bật công bố

[1] Development of mechanically-robust piezoelectric micromachined ultrasonic transducer based on island-shaped monocrystalline PZT thin film partially covered with polyimide, Pham Ngoc Thao, Shinya Yoshia, Shuji Tanaka, Journal of Micromechanics and Microengineering, 2020.

[2] Development of linear pMUT array with low mechanicacl crosstalk towarad ultrasonography applications, Pham Ngoc Thao, Solid-State Actuators and Microsystems, Transducer 2021.

[3] Characterization of Gelatin and PVA Nanofibers Fabricated Using Electrospinning Process, Advances in Engineering Research and Application, 2020.

[4] Development of mechanically-robust piezoelectric micromachined ultrasonic transducer (pMUT) with island-shaped PZT monocrystalline thin film, Pham Ngoc Thao, Shinya Yoshia, Shuji Tanaka, Solid-State Actuators and Microsystems, Transducer 2019.

[5] Fabrication and characterization of PZT fibered-epitaxial thin film on Si for piezoelectric micromachined ultrasound transducer, Pham Ngoc Thao, Shinya Yoshia, Shuji Tanaka, Micromachines,2018.

[6] Epitaxial growth of metallic buffer layer structure and c-axis oriented Pb(Mn1/3,Nb2/3)O3-Pb(Zr,Ti)O3 thin film on Si for high performance piezoelectric micromachined ultrasonic transducer, Pham Ngoc Thao, Shinya Yoshia, Shuji Tanaka, Japanese Journal of Applied Physics, 2017.

Giải thưởng

Học bổng dành cho các nghiên cứu viên trẻ của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), 2015-2016

Học bổng Tiến sỹ của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), 2016-2019