Phạm Đức Quang

0
1456
 

 

Email: quangdp@vnu.edu.vn

Office: 702

 

TS. Phạm Đức Quang tốt nghiệp khóa 47 Khoa Điện tử Viễn Thông, trường Đại học Công nghệ, hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Chungbuk Hàn Quốc, tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Đại học Utsunomiya Nhật Bản. TS. Quang có kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các công ty của Nhật Bản và các Viện nghiên cứu trong nước và có 5 năm nghiên cứu sau tiến sĩ tại tại Trung tâm nghiên cứu quang học và đào tạo tại trường Utsunomiya (CORE).

 1. Giảng dạy:
 • Điện tử số
 • Quang điện tử
 • Kỹ thuật điều khiển
 1. Nghiên cứu:
 • Ghi nhận thông tin 3D: Ảnh tích hợp, giao thoa ánh sáng, holography, tomography
 • Chụp ảnh 3D sử dụng phương pháp lấy mẫu nén (Compressive sampling) và thời gian bay của xung ánh sáng – Lidar
 • Hiển thị thông tin 3D: Ảnh tích hợp, ảnh nổi trong không gian
 • Gia công vật liệu sử dụng laser: Khắc và gia công vật liệu với nguồn femto giây
 • Chế tạo nguồn sáng: Chế tạo nguồn laser femto giây
 • Chụp ảnh cắt lớp sử dụng nguồn femto giây phổ tần số răng lược
 • Lifi truyền tín hiệu tốc độ và giám sát trong nhà thông minh với bê tông trong suốt
 • Nghiên cứu phát triển hệ thống các cảm biến sợi quang, cảm biến hồng ngoại gần đo các các thông số của môi trường và cảnh báo nguy hiểm
 1. Các công bố khoa học:

Tạp chí:

[1] Q. D. Pham, N. Kim, K. C. Kwon, J. H. Jung, K. Hong, B. Lee, and J. H. Park, 2010 “Depth enhancement of integral imaging by using polymer-dispersed liquid-crystal films and a dual-depth configuration,” Opt. Lett. 35, 3135-3137.

[2] Q. D. Pham, J. H. Park, N. Kim and J. J. Eun, (2010) “Three-dimensional pickup and display for microscopic object using microscopy and integral imaging”, Proc. SPIE 7524, Stereoscopic Displays and Applications XXI, 75241T.

[3] B. T. Le, A. Zulfiqar, Q. D. Pham, J.  H. Park, and N. Kim, (2011) “Compression of digital hologram for three-dimensional object using Wavelet-Bandelets transform,” Opt. Express 19, 8019-8031.

[4] T. Higuchi, Q. D. Pham, S. Hasegawa, and Y. Hayasaki, (2011) “Three-dimensional positioning of optically trapped nanoparticles,” Appl. Opt. 50, H183-H188

[5] Q. D. Pham, Y. Kusumi, S. Hasegawa, and Y. Hayasaki, (2012) “Digital holographic microscope with low-frequency attenuation filter for position measurement of a nanoparticle,” Opt. Lett. 37, 4119-4121.

[6] Q. D. Pham, S. Hasegawa, T. Kiire, D. Barada, T. Yatagai, and Y. Hayasaki, (2012) “Selectable-wavelength low-coherence digital holography with chromatic phase shifter,” Opt. Express 20, 19744-19756.

[7] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2013) “Optical frequency comb interference profilometry using compressive sensing,” Opt. Express 21, 19003-19011.

[8] A. Sato, Q. D. Pham, S. Hasegawa, and Y. Hayasaki, (2013) “Three-dimensional subpixel estimation in holographic position measurement of an optically trapped nanoparticle,” Appl. Opt. 52, A216-A222.

[9] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2015) “Optical frequency comb profilometry with a compressive sensing–based single-pixel camera composed of digital micromirror devices and a two-frequency method for meter-order depth measurements,” Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS 14(4), 041305

[10] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2015) “Optical frequency comb profilometry using a single-pixel camera composed of digital micromirror devices,” Appl. Opt. 54, A39-A44.

[11] P. F. Almoro, Q. D. Pham, D. I. S. Garcia, S. Hasegawa, Y. Hayasaki, M. Takeda, and T. Yatagai, (2016) “Enhanced intensity variation for multiple-plane phase retrieval using a spatial light modulator as a convenient tunable diffuser,” Opt. Lett. 41, 2161-2164.

[12] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2017) “Combining phase images measured in the radio frequency and the optical frequency ranges,” Opt. Lett. 42, 2062-2065.

[13] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2020) “Low-coherence digital holography with a multireflection reference mirror,” Opt. Lett. 45, 4393-4396.

[14] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2020) “Area-coding method in frequency comb profilometry fused with optical interferometry for measuring centimeter-depth objects with nanometer accuracy,” Appl. Opt. 59, 3608-3613.

[15] Q. D. Pham, J. H. Park and N. Kim, (2010) “Pickup and display of reflection-type microscopic three-dimensional object using confocal microscopy and integral imaging technique,” 3D Res 1, 4.

[16] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2014) “Accurate optical surface profilometry”, SPIE Newsroom

[17] Q. T. Banh, Q. D. Pham, D. Q. Nguyễn, T. C. Trương, S. Tatsutoshi, (2019) “Nghiên cứu phát triển hệ đo độ dày vật liệu thủy tinh nhiều lớp dựa trên công nghệ giao thoa ánh sáng xung lược”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 61(8).

[18] Q. D. Pham, T. Q. Bành, T. Q. Lê, Đ. Q. Nguyễn & T. T. Vũ, (2021) “Ghi nhận hình ảnh cắt lớp 3 chiều sử dụng hiệu ứng dịch chuyển pha Doppler với nguồn sáng phổ rộng” Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(1).

 

Hội nghị:

[1] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2020) “Single shot low-coherence digital interferometer with multi-reflection reference mirror for measuring long depth object” SPIE Structured Light, The 6th Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC’20).

[2] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2019) “DOPPLER PHASE-SHIFTING OPTICAL LOW-COHERENCE TOMOGRAPHY”, Optics and Photonics International Congress – Fri. Apr 26, 2019 9:00 AM – 10:30 AM 419 (Pacifico Yokohama Conference Center)

[3] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2019) “Doppler phase-shifting optical coherence tomography” Conference on ICPA10 – 11 to 15 November, 2018 in Ha Long City, Vietnam.

[4] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2017) “High-dynamic optical profilometer with frequency comb profilometer and optical interferometer” Intonational Symposium on Optomechatronic Technologies (ISOT2017), (Tainan, Taiwan, Nov. 5-9, 2017).

[5] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2017) “Fused phase image obtained from frequency comb profilometer and optical interferometer” OSA Frontiers in Optics.

[6] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2017) “Frequency comb profilometer with high axial resolution using spatial matching method”, OSA Digital Holography and Three-Dimensional Imaging (DH) 2017, (Cheju Halla Univ., Jeju Island, South Korea, 29 May – 01 June, 2017).

[7] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2017) “Image-Based Link between Frequency Comb Profilometer and Optical Interferometer”, Information Photonics 2017 (Yokohama, Apr. 17-21, 2017).

[7] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2016) “Frequency comb-based depth imaging assisted by a low-coherence optical interferometer”, SPIE Photonics Europa (Brussel, Belgium, April 4-7, 2016).

[9] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2015) “Optical frequency comb profilometry for large volume metrology” International Conference on Photonics Solutions (ICPS) 2015, (Hua Hin, Tailand, July 6-8, 2015).

[10] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2014) “Optical frequency comb profilometry using a single-pixel camera composed of digital micro-mirror devices” (2014) The 4th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP 2014), (Naha, Okinses, Dec. 16-18, 2014).

[11] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2014) “Application of two-frequency method to optical frequency comb profilometry for a long-depth object measurement”  OSA Digital Holography and Three-Dimensional Imaging (DH), (Seattle, Washington, USA, 13 – 17 July 2014).

[12] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2014) “Optical frequency comb imaging using a single pixel camera”,          13th Workshop on Information Optics (Neuchâtel, Switzerland, July 7 – 11, 2014).

[13] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2014) “Optical frequency comb profilometry using a single pixel camera”, SPIE Photonics Europe (Brussels, Belgium, April 14 – 17, 2014).

[14] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2013) “Optical frequency comb profilometry using half data collection method” ISOT2013 International Symposium on Optomechatronic Technologies, (28 – 30 October 2013, Jeju Island, Korea).

[15] Q. Đ. Phạm, T. T. Vũ, T. C. Trương và T. Q. Bành (2020) “Optical Frequency comb femtosecond laser for measuring centimeter-depth object with nanometer-accuracy” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII, 189-194

[16] Q. D. Pham and Y. Hayasaki, (2021), “Time of flight three-dimensional imaging camera using temporal compressive sampling technique, “SPIE Structured Light, Optical Technology and Measurement for Industrial Applications (OPTM2021).

Dự án:

 1. “Ghi nhận hình ảnh Tomography của mẫu vật trong y học sử dụng laser phổ tần số răng lược” 2019~2021, Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm.
 2. “Tích hợp chế tạo hệ thống laser femto giây sợi quang độ ổn định cao”, Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm
 3. “Nghiên cứu quy trình tích hợp fiber laser công suất cao vào cánh tay robot công nghiệp ứng dụng trong cắt kim loại”, Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm
 4. “Nghiên cứu, xây dựng hệ đo dựa trên công nghệ giao thoa ánh sáng xung lược để đo biên dạng và độ dày vật liệu thủy tinh”, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên chính
 5. “Ứng dụng công nghệ khắc laser trên các vật liệu gốm sứ tại Đông Triều tạo các hoa văn, họa tiết, chi tiết phục vụ mục đích xuất khẩu” 2021~2023, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, chủ nhiệm.