Nguyễn Thị Thanh Vân

0
2254
Email: vanntt@vnu.edu.vn

Office: 205-G2

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân chuyên ngành Kĩ thuật điện tử, giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật điện tử, điều khiển robot.

  1. Giảng dạy

Điện tử tương tự

Nguyên lý kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điều khiển

Hệ thống robot thông minh

Hệ thống logic mờ

2. Công trình công bố

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ev7yFSQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate