Nguyễn Như Cường

0
1139

CN. Nguyễn Như Cường sinh năm 1996 tại Hải Phòng, Việt Nam. Hiện là giảng viên tạo nguồn khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. CN. Nguyễn Như Cường nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Truyền thông năm 2018, hiện đang học thạc sỹ tại trường Đại học Công nghệ.

Các môn học giảng dạy:

  1. Thực tập điện tử tương tự
  2. Thực tập điện tử số
  3. Thực hành Nhập môn lập trình

Hướng nghiên cứu chính: Micro-Electro-Mechanical System (MEMS), Microfluidics

Một số công bố tiêu biểu:

  1. Nhu, C. N., Thi, N. V., Hoang, N. N., Ngoc, T. P., Duc, T. C., & Thanh, T. B. (2020, December). Characterization of Gelatin and PVA Nanofibers Fabricated Using Electrospinning Process. In International Conference on Engineering Research and Applications (pp. 216-222). Springer, Cham.
  2. Nhu, C. N., Thu, H. N., Le Van, L., Duc, T. C., & Bui, T. T. (2018, December). Study on flow-focusing microfluidic device with external electric field for droplet generation. In International Conference on Engineering Research and Applications (pp. 553-559). Springer, Cham.
  3. Nhu, C. N., Van, L. L., Ngoc, A. N., Dau, V. T., Bui, T. T., & Duc, T. C. (2018). A valveless micropump based on additive fabrication technology. International Journal of Nanotechnology, 15(11-12), 1010-1023.
  4. Le Van, L., Nhu, C. N., Tai, T. N., Dinh, T. X., Tran, C. D., Bao, L. D., … & Duc, T. C. (2019, June). Liquid pumping and mixing by PZT synthetic jet. In 2019 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems & Eurosensors XXXIII (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII) (pp. 198-201). IEEE.