TS. Nguyễn Hồng Thịnh

0
55
Nguyễn Hồng Thịnh

Email: hongthinh.nguyen@vnu.edu.vn

Nguyễn Hồng Thịnh, là giảng viên tại Phòng TN Tín hiệu-Hệ thống, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. TS. Thịnh đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Saint-Etienne, ĐH Lyon1, Pháp (2014), chương trình cao học tại Đại học Paris Sud 11, Pháp (2010) và cử nhân tại ĐH Công Nghệ (2007). Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm xử lý tín hiệu, xử lý ảnh, thị giác máy, học máy ứng dụng và học sâu.

 • Giảng dạy:
  • Tín hiệu và hệ thống
  • Xử lý tín hiệu số
  • Mô hình hoá và mô phỏng
  • Xử lý tín hiệu và ảnh y sinh
  • Lập trình ứng dụng
  • Thị giác máy (SĐH)
  • Học máy ứng dụng (SĐH)
 • Hướng nghiên cứu chính:
  • Thị giác máy và ứng dụng
  • Phân tích tín hiệu và hình ảnh y sinh