Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2021

0
1002

Khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Công nghệ-ĐHQGHN trân trọng thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2021:

https://uet.vnu.edu.vn/muc-diem-nhan-dang-ky-xet-tuyen-vao-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-2/