Lâm Sinh Công

0
1151
 

Email: congls@vnu.edu.vn

Homepage:  http://uet.vnu.edu.vn/~congls/

Office: 203 – G2

 

TS. Lâm Sinh Công là giảng viên tại Bộ môn Hệ thống Viễn thông, Khoa Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội. TS Công hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc năm 2018, chương trình Thạc sĩ (2012) và Đại học (2010) tại trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội.

Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm mô hình hóa, mô phỏng, tối ưu mạng truyền thông di động thông qua các phần mềm mô phỏng, toán học xác suất thống kê và học máy. TS Công đã công bố trên 30 bài báo khoa học trong các tạp chí ISI/Scopus, hội nghị quốc tế. TS Công là thành viên ban tổ chức của các hội nghị Springer RICE, ICISN, REV-ECIT,…; là cố vấn quốc tế của hội nghị AJCC Thailand. TS. Công là chủ nhân của giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị IEEE TENCON 2018.

 1. Giảng dạy:
 • Mạng truyền thông máy tính 1, 2
 • Truyền thông
 • Toán trong công nghệ
 • Tín hiệu và hệ thống

2. Nghiên cứu khoa học:

 • Hướng nghiên cứu:
 • Mạng thông tin di động 4G, 5G,…
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Mô hình hóa, mô phỏng
 • Toán xác suất thống kê
 • Học máy

Công bố khoa học

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=L-Z-HmAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 Đề tài

 1. Nghiên cứu, mô hình hóa và tối ưu truyền tin trong mạng thông tin vô tuyến siêu dày đặc sử dụng sóng milimet – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian 4/2020-4/2022. Vai trò: Chủ trì
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tái sử dụng tần số trong mạng thông tin di động 4G – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian: 7/2018-7/2019. Vai trò: Chủ trì đề tài