Kết thúc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

0
361
Chiều ngày 20/05/2022, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cuối cùng dành cho các bạn sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật Robot.
Đây cũng là các bạn sinh viên đã tích luỹ các môn học và ra trường sớm một kỳ.Đặc biệt hơn nữa, đây là những bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Robot đầu tiên tốt nghiệp của Khoa Điện tử Viễn thông.
Chúc mừng các em đã bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thành công! Chúc các em thành công hơn nữa trên con đường mà các em đã chọn!
Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'THANK'