Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

0
823

Ngày 08/04/2021, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Đây là hoạt động thường niên của Khoa, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề trong khoa học và thực tiễn; đồng thời, khích lệ, khơi dậy đam mê học tập và nghiên cứu của sinh viên cũng như tạo cơ hội giao lưu, phát triển giữa các nhóm sinh viên nghiên cứu.

Hội nghị được phân chia gồm 4 Tiểu ban, mỗi Tiểu ban bao gồm từ 5 đến 7 nhóm sinh viên báo cáo. Tham gia đánh giá công trình nghiên cứu khoa học có các thầy, cô giáo trong các Khoa, Viện và Bộ môn. Hội nghị đề cao tính mới, tính sáng tạo và giá trị khoa học và thực tiễn của các đề tài nghiên cứu. Những đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước sẽ được ưu tiên chọn lựa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: