Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2023

0
328
Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, trao đổi và thảo luận những kết quả nghiên cứu đáng khích lệ, nâng cao chất luợng đào tạo, Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 vào ngày 14/03/2023. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, các sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt giải cao ở cấp Khoa sẽ được tham gia báo cáo tại các hội nghị cấp cao hơn.
Các sinh viên báo cáo tại 2 hội đồng tiểu ban với những nghiên cứu chất lượng, liên ngành với tính ứng dụng cao. Đây là những nghiên cứu hứa hẹn có thể được thương mại hoá và có những công bố khoa học chất lượng.
Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên báo cáo tại các hội đồng: