Hoàng Văn Xiêm

0
2380

 

xiemhoang@vnu.edu.vn

https://sites.google.com/site/xiemhoang/

704-E3

   

TS Hoàng Văn Xiêm: Phó Chủ nhiệm, phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Robot, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. TS. Xiêm hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha năm 2015, chương trình cao học tại Đại học Sungkyukwan, Hàn Quốc, năm 2011 lĩnh vực Kỹ thuật Điện và Máy tính. TS. Xiêm là thành viên ủy ban hội đồng khoa học của trung tâm nghiên cứu và sáng tạo công nghệ ĐHQGHN-ĐH Công nghệ Sydney, Úc. Cố vấn công ty cổ phẩn Trí tuệ nhân tạo Đa thể thức Aimesoft.

Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm học máy, xử lý và truyền thông ảnh, video và thị giác Robot. TS. Xiêm đã công bố trên 50 bài báo khoa  học trong các tạp chí ISI, SCOPUS, hội nghị quốc tế và sở hữu 03 bằng sáng chế liên quan tới lĩnh vực xử lý ảnh, video và trí tuệ nhân tạo. TS Xiêm là thành viên ban biên tập tạp chí Frontiers in Signal processing và VNU- Journal of Science. TS. Xiêm là phản biện thường xuyên của gần 20 tạp chí ISI/Scopus uy tín, bao gồm: IEEE Trans.on Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Trans. on Image Processing, và IEEE Trans on Broadcasting, IEEE Trans. on Indutrial Electronics và là thành viên ban tổ chức các hội nghị Picture Coding Symposium, ATC, KSE, REV-ECIT, Sigtelcom, IWAIT.

TS Hoàng Văn Xiêm là chủ nhân của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2019, Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN 2019, Giải bạc sáng chế quốc tế 2020, Giải thưởng phản biện xuất sắc – tạp chí Signal Processing: Image Communication, Giải thưởng Fraunhofer Portugal Challenge 2015 và 02 Giải bài báo xuât sắc tại Hội nghịInternational Workshop on Advanced Image Technology, Thái lan 2018 và Picture Coding Symposium 2015.

https://sites.google.com/site/xiemhoang/