FET-VITASK course: Microcontroller engineering (Kỹ thuật vi điều khiển)

0
480

Ngày 08/11/2021, Khoa Điện tử Viễn thông phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK) đã tổ chức khoá học về Kỹ thuật vi điều khiển và ứng dụng. Khoá học sẽ được kéo dài trong 10 buổi với sự hướng của giáo sư Lee Si Huyn tới từ trường Đại học Dong Soeul. Trong buổi học đầu tiên, sinh viên khoa Điện tử Viễn thông đã được giáo sư hướng dẫn về vi điều khiển STM32, bo mạch NUCLEO-F429ZI và lập trình với phần mềm STM32Cube. Khoá học nhận đã được sự hướng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên trong Khoa. Sau khi hoàn thành khoá học, các bạn sinh viên sẽ tích luỹ thêm được những kiến thức về vi điều khiển, rất hữu ích cho học tập và công việc sau này.

Một số hình ảnh tại buổi học: