Đào tạo sau đại học

0
311

Ngay từ khi được thành lập năm 1996, Khoa ĐT-VT đã được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học và quy mô đào tạo sau đại học đã tăng từ 20 chỉ tiêu (năm 1999) tới 62 chỉ tiêu (năm 2005). Đến nay Khoa có 1 mã số đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ ĐT-VT và 2 mã số đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ Điện tử và chuyên ngành Công nghệ Viễn thông. Hơn 100 Thạc sỹ đã tốt nghiệp tại Khoa, trong số đó có gần 20 người đang làm Nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo tiên tiến trên thế giới (Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, v.v.). Đây là lực lượng cán bộ khoa học có trình độ tăng cường cho Khoa và đất nước; đã có người trở về Khoa tham gia giảng dạy (TS. Trương Vũ Bằng Giang). Số NCS Tiến sỹ của Khoa tăng dần theo từng năm, đến năm 2007 có tới 15 NCS Tiến sỹ. Hiện nay, có 03 NCS đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sỹ.

Học viên sau đại học có khả năng nghiên cứu

Từ năm 2006 chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với đại học Pháp (PUF) đã được triển khai, làm cớ sở cho việc thực hiện dự án đào tạo sau đại học đẳng cấp quốc tế thực hiên tốt sứ mạng đại học nghiên cứu trong các trường đại học của ĐHQG.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here