Chu Thị Phương Dung

0
735

 

 

Email: dungctp@vnu.edu.vn

   

 

ThS Chu Thị Phương Dung sinh năm 1982 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, hiện là nghiên cứu viên tại Phòng Thực tập Điện tử- Viễn thông, khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. ThS. Chu Thị Phương Dung nhận bằng cử nhân vào năm 2004, nhận bằng thạc sĩ năm 2009.

Các môn giảng dạy:

  1. Thực tập điện tử tương tự
  2. Thực tập điện tử số
  3. Thực tập Chuyên đề
  4. Thực tập Cơ sở đo lường và điều khiển số

Hướng nghiên cứu chính: Điện tử – Viễn thông.

Một số công bố tiêu biểu:

[1] Nguyễn Lương Bằng, Tạ Hoàng Nguyên, Chu Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Vân, “Xây dựng hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng robot cộng tác YUMI”, Hội nghị vô tuyến điện tử REV – CEIT 2019.

[2] Nguyen Hong Thinh, Hoang Hong Son, Chu Thi Phuong Dzung, Vu Quang Dzung, and Luu Manh Ha, A video-based tracking system for football player analysis using Efficient Convolution Operators, ATC 2019

[3] Nhu Chi Tran and Thi Phuong Dung Chu and Thi Thanh Van Nguyen (2018), “HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH ROBOT DI ĐỘNG SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ”. In: The National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, 14-15 December 2018, Hanoi, Vietnam, 14-15 December 2018, Hanoi, Vietnam (REV – ECIT 2018).