Home Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Tiến trình đào tạo và Bản đồ học phần của Chương trình Kĩ thuật...

0
Tiến trình đào tạo và Bản đồ học phần của Chương trình Kĩ thuật máy tính_ KCT 2019 Tien trinh dao tao_KTMT_4.5 nam Ban...

Giới thiệu về Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

0
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông...

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính (áp dụng cho khóa...

0
Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính áp dụng cho các khóa QH2019, QH2020 và QH2021 xem chi tiết trong file...

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính (áp dụng cho khóa...

0
Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính áp dụng cho các khóa QH2017 và QH2018 xem chi tiết trong file đính...