Home Danh mục các công trình khoa học

Danh mục các công trình khoa học

Danh sách công trình công bố (cập nhật đến tháng 05/2022)

0
1 TH Vu, HT Nguyen, JW Fastier-Wooller, CD Tran, TH Nguyen, ..., Enhanced Electrohydrodynamics for Electrospinning a Highly Sensitive Flexible Fiber-Based Piezoelectric Sensor, ACS Applied...

Danh sách công trình công bố năm 2021

0
Danh mục các công trình đã công bố TT Công bố   I. Bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus 1.1: Bài báo tạp chí ISI Q1,...

Danh mục các công trình khoa học của khoa Điện tử Viễn thông công...

0
TT Các tác giả Tên công trình Năm công bố Nơi công bố Phân loại Đơn vị I Tạp chí ISI/Scopus Tạp chí ISI/Scopus 1 1 K Hirayama, M Kitamura, NS Lin, MH Nguyen, BD Le,...

Danh sách công trình công bố năm 2020

0
2020  “Development of a Passive Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (PC4D) Sensor System for Fluidic Channel Analysis Toward Point-of-Care Applications,” L. D. Quang, T....

Danh sách công trình công bố (cập nhật đến tháng 10/2023)

0
No Authors Title Year Source Type 1 HA Phan, PV Nguyen, THT Khuat, HD Van, DHQ Tran, BL Dang, TT Bui, ... A sensor fusion approach for improving implementation speed and accuracy...