Buổi gặp mặt giữa khoa điện tử viễn thông và phụ huynh sinh viên

0
320
Sáng ngày 5/11/2022, Khoa ĐTVT đã tổ chức buổi gặp mặt giữa BCN Khoa, Cố vấn học tập và Phụ huynh sinh viên của Khoa.
Tham dự buổi gặp mặt có gần 100 phụ huynh sinh viên của 3 ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử Viễn thông, Kĩ thuật robot và Kĩ thuật máy tính. Đại diện BCN Khoa đã chia sẻ thông tin về Chương trình đào tạo, kết quả học tập của sinh viên, một số vấn đề tồn đọng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Sau đó, các Cố vấn học tập các lớp gặp gỡ trực tiếp với các Phụ huynh để trao đổi cụ thể về kết quả học tập của từng sinh viên, các biện pháp cải thiện nâng cao kết quả học tập.
Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí cởi mở, nhiều vấn đề đã được chia sẻ như sinh viên năm đầu chưa bắt kịp được với phương pháp học tập tại đại học, sinh viên chưa tập trung trong học tập, đi làm thêm ảnh hưởng tới tiến độ học tập, dịch Covid 19 đã tác động tới sức khỏe và tinh thần của sinh viên, … Một số ý kiến của Phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường rất đáng ghi nhận như: công tác định hướng ngành học tại Phổ thông trung học nên được tham gia sâu hơn từ phía các Trường Đại học, tổ chức thêm nhiều buổi định hướng học tập và nghề nghiệp để sinh viên nhận thức được nhiệm vụ học tập, Nhà trường tạo kênh liên lạc thường xuyên hơn nữa để kết nối giữa gia đình và Nhà trường, tạo tài khoản cho phụ huynh để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của sinh viên, tạo kết nối chặt chẽ trong quá trình học tập của sinh viên tại Trường.
Những ý kiến chia sẻ, trao đổi trên sẽ góp phần cải tiến hơn nữa công tác đào tạo và quản lý người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.