Bùi Thanh Tùng

0
1772
 

 

 

Email: tungbt@vnu.edu.vn

https://sites.google.com/site/tungbt

 

PGS. TS. Bùi Thanh Tùng: Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Điện tử – Viễn thông

PGS. TS. Bùi Thanh Tùng là cựu sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông, hoàn thành chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ kỹ thuật tài Đại học Ritsumeikan, Shiga, Nhật Bản, lần lượt vào năm 2008 và 2011. PGS. TS. Bùi Thanh Tùng làm Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST), Tsukuba, Nhật Bản. Hiện nay, PGS. TS. Bùi Thanh Tùng đang là Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Điện tử viễn thông, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Các nghiên cứu quan tâm bao gồm các hệ thống cảm biến và chấp hành MEMS và ứng dụng, các hệ thống tự động hóa, robot. PGS. TS. Bùi Thanh Tùng là tác giả/ đồng tác giả của 07 bằng phát minh sáng chế và hơn 150 bài báo khoa học trong các tạp chí ISI, SCOPUS, hội nghị quốc tế.

Các học phần giảng dạy

  • Kỹ thuật điện
  • Nguyên lý kỹ thuật điện tử
  • Linh kiện điện tử
  • Điện tử tương tự
  • Điện tử số
  • Mạch xử lý tín hiệu y sinh
  • Vi cơ điện tử và vi hệ thống
  • Kỹ thuật cảm biến

Các công trình công bố

https://scholar.google.co.jp/citations?user=u2CkjmUAAAAJ&hl=vi