Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021

0
788

Sáng nay ngày 14/06/2021, Khoa Điện tử Viễn thông đã bắt đầu triển khai hoạt động bảo vệ khoá luận tốt nghiệp online học kỳ II năm học 2020-2021 trên nền tảng Microsoft Teams.Tại hội đồng, các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô hướng dẫn đã trình bày khoá luận của mình trước sự phản biện của hội đồng khoa học. Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp là một bước đánh dấu quan trọng trong quá trình học tập, thực tập, nghiên cứu của sinh viên, thể hiện kết quả áp dụng những kiến thức đã học và nghiên cứu lâu dài.

Các bạn sinh viên và hội đồng khoa học đã có thời gian làm việc hăng say và hiệu quả. Chúc các bạn sinh viên có phần thể hiện tự tin và xuất sắc nhất, đạt được kết quả cao cho những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua!

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động: