Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 buổi 2

0
445
Ngày 20/05/2022, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức buổi bảo vệ khoá luận cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính và Kỹ thuật Robot (hệ chuẩn).
Điều đáng chú ý đó là đây là các bạn sinh viên đã hoàn thành chương trình học và bảo vệ khoá luận sớm nửa năm so với thời gian học thông thường! Các bạn đã cố gắng tích luỹ đủ các môn học sớm hơn thời hạn để có thể tiết kiệm thời gian và tham gia thực tập công ty hay đi làm sớm hơn.
Chúc mừng các bạn đã kết thúc sớm hành trình Đại học! Chúc các bạn ra trường với sự tự tin và bản lĩnh để có bắt đầu hành trình mới thành công hơn nữa!