Sản phẩm

Đến khi kết thúc ĐATP, yêu cầu đạt ra gồm 4 vấn đề.
1. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế
Đến khi kết thúc ĐATP, nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế được phát triển gồm: 15 GV có trình độ TS có …

Đọc tiếp »