Seminar về hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Điện tử – Viễn thông và Viettel High Tech

1. Người trình bày: TS. Lê Thanh Bằng, Trưởng nhóm nghiên cứu L1 5G trên FPGA, (Viettel High Tech)

2. Nội dung trình bày:
  • Giới thiệu về mạng thông tin di động 5G, các thành phần và các vấn đề của lớp vật lý trong 5G
  • Sinh viên sẽ học gì và làm gì.
  • Một số bài toán cụ thể cần hợp tác nghiên cứu của Viettel High Tech
3. Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 28 tháng 8 năm 2019.

4. Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện tử - Viễn thông, P.205 - Nhà G2