Cục Tần số tuyển dụng

Cục Tần số tuyển 03 công chức cho Đài sóng ngắn Bắc Ninh

Bên Cục Tần số đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công chức làm việc, trong đó 03 vị trí chuyên viên kiểm soát tần số tại tp.Bắc Ninh.

Yêu cầu: Sinh viên đã tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông

Thu nhập: >10 tr/tháng

Note: Tuyển theo tinh thần cởi mở cho người có năng lực và nguyện vọng. Không có các phiền hà mà đâu đó có thể nghe.

Điều kiện làm việc: Làm trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp xúc với nhiều thiết bị và công nghệ mới về kiểm soát vệ tinh cũng như sóng ngắn.

Đài có cơ sở vật chất mới, hiện đại được xây dựng trên diện tích 10.5 ha, cùng với hạ tầng đồng bộ gồm: 03 tòa nhà công vụ và 01 trung tâm điều khiển, 01 hệ thống kiểm soát sóng ngắn và 01 hệ thống kiểm soát vệ tinh

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, trong công tác phối hợp quốc tế về kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn (các hội thảo quốc tế, các nhóm nghiên cứu…)

Khi được tuyển dụng, các chuyên viên có thể sinh hoạt tại Đài ở tp.Bắc Ninh hoặc hàng ngày có xe đưa đón CBNV đi làm việc từ Hà Nội

Apply: Gửi CV về ctsv.dhcn@gmail.com
Tiêu đề: Apply Cục tần số- Bắc Ninh

Chi tiết: http://www.cuctanso.vn/tin-tuc/pages/thong-bao.aspx?ItemID=2619&fbclid=IwAR2NLJw9-sniKTau_j6fh8jBVSgM9f3xcOAKK7e3vfSvc7JfwcXAhEQfLM4

http://www.cuctanso.vn/tin-tuc/pages/thong-bao.aspx?ItemID=2643&fbclid=IwAR3UTR9WH7qAUxiwl-TsNXabCXAJocMRTZooyqo4qLc2a_QWq_svfNJHJs4