[Samsung-SVMC] Chương trình thực tập kỳ Hè năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có cơ hội được thực tập, trải nghiệm và làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và thông qua các đợt thực tập Samsung có cơ hội tiếp cận, đào tạo các kỹ sư tiềm năng trong tương lai; SVMC tiếp tục tổ chức chương trình Thực tập kỳ Hè năm 2019 SVMC Internship Program cho sinh viên các trường Đại học/Học viện có hợp tác với Samsung.

Hình thức đăng ký:

– Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách của từng Khoa/Viện. Sau đó Khoa/Viện gửi Danh sách cho SVMC.

– Bước 2: SVMC gửi email, SMS tới Sinh viên & Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin trên Website: www.samsungcareers.com.vn

SVMC sẽ liên hệ sinh viên, tiến hành kiểm tra phân loại sinh viên, phỏng vấn và đưa ra danh sách sinh viên phù hợp tham gia thực tập.

Ảnh đăng FB Internship