Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Phan Hữu Phú

logo_FET_Small_BackgroundKhoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

  • Nghiên cứu sinh: Phan Hữu Phú
  • Đề tài: Mô phỏng và tối ưu hóa vi gắp có cảm biến dùng để thao tác với các vi vật thể
  • Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
  • Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 1 năm 2016
  • Địa điểm: Phòng 102-E3, Trường Đại học Công nghệ 144 – Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Tóm tắt luận án: Tải file PDF

Kính mời mọi người quan tâm đến dự.

Từ khóa: