Trần Thị Thúy Quỳnh

0
1237
 

 

 

Email: quynttt@vnu.edu.vn

TRAN THI THUY QUYNH (Member, IEEE) was born in 1979. She received  B.Sc, M.Sc and PhD. degrees in Telecommunication Engineering from VNU – University of Engineering and Technology, Vietnam in 2001, 2005, and 2016 respectively.

Since 2009, she has been on Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU-UET as a researcher. Her research interests include microwave component and antenna design, applying signal processing methods for antenna arrays, and current focusing on implementing of test-beds for networking and cyber-security.

TS Trần Thị Thúy Quỳnh: nghiên cứu viên tại Bộ môn Thông tin Vô tuyến, Khoa Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. TS. Quỳnh đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cao học, và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN trong các năm 2001, 2007, và 2016 với chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.

Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm thiết kế anten và các cấu kiện cao tần, xử lý tín hiệu mảng và an ninh mạng với hơn 20 bài báo khoa học được công bố.

TS. Quỳnh hiện là thành viên của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Hội IEEE Signal Processing Society.