Bộ môn Hệ thống Viễn thông

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và chuyên ngành Điện tử – Viễn thông thuộc các bậc Đại học và Sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh); tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Hệ thống Viễn thông, mạng truyền dữ liệu, thông tin di động,…. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, các hoạt động ứng dụng cấp Nhà nước, cấp Đại học Quốc Gia và cấp Trường Đại học Công nghệ cũng như các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế.

HTVT1   HTVT1

Các hướng nghiên cứu của bộ môn bao gồm:

  • Kỹ thuật truyền thông số và ứng dụng trong hệ thống Viễn thông hiện đại.
  • Các công nghệ chuyển mạch tiên tiến: ATM, IP/ATM, MPLS,…
  • Hệ thống thông tin quang với công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) và ghép kênh theo bước sóng mật độ cao (DWDM)
  • Các hệ thống viễn thông thông minh, hội tụ băng rộng cả hữu tuyến và vô tuyến: IN, NGN, Adhoc, Sensor,…
  • Bài toán định tuyến trong các hệ thống Viễn thông hiện đại.
  • Công nghệ FPGA và ứng dụng trong phát triển các mạch điện tử tích hợp chương trình hóa cỡ trung bình và lớn dùng cho các mục đích xử lý tín hiệu trong điện tử và viễn thông.

Các cán bộ thuộc Bộ môn:

PGS. TS. Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ nhiệm Bộ môn)

TS. Đinh Thị Thái Mai

PGS. TS. Nguyễn Nam Hoàng

TS. Lâm Sinh Công

TS. Bùi Trung Ninh

Tham khảo:  Giới thiệu bộ môn HTVT 2019