Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

0
Ngày 11/03/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 633/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh...

Chương trình trao đổi nữ sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka Nhật...

0
Ngày 11/03/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 632/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại...

Học bổng của Học viện Nhật Ngữ Akamonkai Tokyo dành cho SV ngành CNTT,...

0
Ngày 16/3/2021, trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN nhận được thông tin Trường tiếng AKAMONKAI-JAPAN có dành 5 suất học bổng toàn phần cho các bạn...

Chương trình trại hè khởi nghiệp trực tuyến tại Đại học Quốc gia Singapore...

0
Ngày 17/03/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 682/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình “Trại hè khởi nghiệp trực...